Missie & Visie

De missie en visie maken duidelijk wat het bestaansrecht en de gewenste ontwikkelingsrichting van Stichting Tandem Support is op langere termijn.

Missie

Zoveel mogelijk mensen met een beperking naar eigen wensen en mogelijkheden te stimuleren tot verantwoord sporten of bewegen te komen. Zodat zij continue de kans krijgen om zich te ontwikkelen, om plezier te beleven en vriendschappen, talenten en vaardigheden te delen met familie, andere sporters en hun omgeving.

Visie 

Sport en bewegen opent harten en beïnvloedt houding en gedrag jegens mensen met een beperking positief. Sport en bewegen creëert een inclusieve samenleving.