Organisatie

Stichting Tandem Support bestaat uit een werkorganisatie, welke onder toezicht staat van het bestuur. Het bestuur vergadert drie maal per jaar en bezoekt de activiteiten van Tandem Support. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Met ingang van 1 januari 2017 is Stichting Tandem Support door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI nr 8546.76.879).

Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden:

  • Hans Blom (voorzitter)
  • Truus Pennings (secretaris)
  • Robert van Gaalen (penningmeester)

Stichting Tandem Support stelt zich ten doel te bevorderen dat mensen met een beperking en/of chronische aandoening op voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan de samenleving. De ondersteuning is gericht op het ten minste handhaven van zelfredzaamheid, het voorkomen van een dreigend sociaal isolement en/of het voorkomen van een dreigend maatschappelijke achterstand.

Geïnteresseerd in: