Hulpmiddelen

Soms is een hulpmiddel nodig om te kunnen sporten. Een voorbeeld hiervan is een sportrolstoel. Een sportrolstoel wordt door de gemeente vaak verstrekt naast een “gewone” rolstoel.

Om in aanmerking te komen voor een sportrolstoel moet je voldoen aan de voorwaarden voor rolstoelvoorzieningen. Daarnaast is het natuurlijk noodzakelijk dat je wel een sport beoefent waarvoor je een sportrolstoel nodig hebt en lid bent van een sportaanbieder.

Bij de gemeente waar je woont, kan je via het WMO-loket een sportrolstoel aanvragen. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid om extra kosten af te trekken via de belasting. Voor meer informatie kun je hier terecht.