Deskundigheidsbevordering

Ter bevordering van de deskundigheid organiseert Tandem Support themabijeenkomsten en cursussen over onderwerpen, die voor sportaanbieders en combinatiefunctionarissen interessant kunnen zijn.

De themabijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle sportaanbieders en combinatiefunctionarissen uit de regio en zijn tevens bedoeld als netwerkbijeenkomsten, waarbij de gelegenheid wordt geboden kennis en ervaring met andere sportaanbieders uit te wisselen. Wanneer naar aanleiding van het behandelde thema behoefte is aan verdere scholing op dat gebied kunnen er ook cursussen verzorgd worden.

De bijeenkomsten worden tijdig aangekondigd zodat iedere sportaanbieder zich kan inschrijven via de mail of onze site. Ook zijn suggesties voor onderwerpen van harte welkom!