Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen sportvereniging en geen sportaanbod. Dit geldt zeker ook voor het aangepast sporten! Voor sportaanbieders is het vaak moeilijk aan voldoende vrijwilligers te komen. Tandem Support organiseert in samenwerking met Sportservice Zuid-Holland de cursus “Meer Vrijwilligers in Korte Tijd”, speciaal gericht op verenigingen met aangepast sportaanbod. Ook zijn er mogelijkheden om een advertentie te plaatsen bij het Vrijwilligershuis Drechtsteden.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Met het aanvragen van VOG’s maak je het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en geef je ook een signaal af dat je werk maakt van veilig vrijwilligerswerk. Dit is een eerste stap richting een veilig klimaat binnen je organisatie. Werken jullie op de vereniging┬ámet jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunnen jullie vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).