Beschikbare middelen

Onderregel komt hier

Sportaanbod voor mensen met een beperking

Als je als sportaanbieder met mensen met een beperking wilt werken is het belangrijk om informatie te hebben over die beperkingen. NOC*NSF heeft voor tips het boekje ‘Sporten kan iedereen kan sporten: passend sportaanbod voor het onderwijs’ samengesteld. Daarnaast is hieronder een overzicht te vinden met informatie over verschillende beperkingen, boeken en leertrajecten voor trainers en coaches.

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen sportvereniging en geen sportaanbod. Dit geldt zeker ook voor het aangepast sporten! Voor sportaanbieders is het vaak moeilijk aan voldoende vrijwilligers te komen. Tandem Support organiseert in samenwerking met Sportservice Zuid-Holland de cursus “Meer Vrijwilligers in Korte Tijd”, speciaal gericht op verenigingen met aangepast sportaanbod. Ook zijn er mogelijkheden om een advertentie te plaatsen bij het Vrijwilligershuis Drechtsteden.

Verenigingen

In het document ‘Inzet communicatiemiddelen’ staan tips om de communicatie binnen jouw vereniging of organisatie nog beter te maken. Het gaat daarbij om de website, sociale media, het clubblad, een flyer of poster en contact met de lokale media. Daarnaast kunnen wij ondersteunen bij het (laten) drukken van flyers en posters.