Wie zijn wij?

Wat doen wij?

Stichting Tandem Support wil sport en bewegen voor mensen met een beperking stimuleren, zodat zij continue de kans krijgen om zich te ontwikkelen, plezier te beleven, moed te tonen en dit te delen met hun naasten.

Sport opent harten en beïnvloedt houding en gedrag jegens mensen met een  beperking positief. Sport creëert een inclusieve samenleving.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over stichting Tandem Support dan kunt u ons bereiken op onderstaande gegevens:

Tandem Support
Telefoonnummer: 06 155 19 328
E-mail: info@tandemsupport.nl

KvK nr.  62 13 57 83

ANBI nr 8546.76.879 (vanaf 1 januari 2017 is Stichting Tandem Support door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling).

Organisatie

Stichting Tandem Support bestaat uit een werkorganisatie, welke onder toezicht staat van het bestuur. Het bestuur vergadert drie maal per jaar en bezoekt de activiteiten van Tandem Support. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden:

  • Hans Blom (voorzitter)
  • Truus Pennings (secretaris)
  • Robert van Gaalen (penningmeester)

Geïnteresseerd in: