Alleen jij bepaalt

Wie je bent.

Sporten... je doet het omdat het goed voor je is. Of omdat je het leuk vindt. Maar voor sommige jongeren betekent sport méér dan dat. Zo kan sport het verschil maken en een fundament leggen voor een mooie toekomst.

Met dit programma biedt Tandem Support jongeren van 12 tot 18 jaar uit het praktijkonderwijs of de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO een gestructureerde vrijetijdsbesteding. Hiermee willen wij zorgen voor een positieve ontwikkeling van jongeren door hen kennis te laten maken met sport.

Alleen Jij Bepaalt ziet sport als instrument en als middel om gedrag positief te beïnvloeden. Een bewezen, erkend en succesvol interventietraject voor jongeren met als doel het vergroten van zelfvertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid waardoor schoolprestaties en levensvaardigheden vergroot worden.

Alle jongeren in Nederland verdienen een kans op een mooie toekomst maar soms hebben zij ondersteuning nodig bij het maken van de juiste keuzes. De gedragsinterventie beoogt een positieve gedragsverandering te bewerkstelligen door jongeren een gestructureerde vrijetijdsbesteding in de vorm van het deelnemen aan een teamsport op een lokale sportvereniging aan te bieden.

In samenwerking met voetbalvereniging DWO en Oranje Nassau College (VMBO school) voert stichting Tandem Support dit programma uit in de gemeente Zoetermeer.

Meer informatie
Wil je meer weten over het programma Alleen Jij Bepaalt die Tandem Support biedt? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek.