DoeMEEdag

Een dag zonder grenzen

Tandem Support heeft besloten een innovatief vrijetijdsconcept te ontwikkelen en daarmee in te spelen op de belevenis van de mensen met een beperking. Voor de mensen met een beperking is het moeilijk om aansluiting te vinden bij verenigingen of andere sportaanbieders in hun buurt. Afwijkend sociaal gedrag, moeite om mee te komen en gebrek aan acceptatie bij anderen zijn belangrijke redenen waarom zij moeizaam hun eigen weg kunnen vinden en in steeds mindere mate daartoe pogingen ondernemen. Sociaal isolement en aan de zijlijn komen te staan kunnen het gevolg zijn.

Om mensen met een beperking te helpen een geschikte sport- of bewegingsactiviteit te vinden en te stimuleren hieraan deel te nemen wil Tandem Support de mensen met een beperking een leuke, gezellige maar vooral plezierige dag aanbieden. De term ‘sport’ wordt hierin als volgt weergegeven:

  • Sociale integratie
  • Plezier maken
  • Omgaan met andere mensen
  • Respect tonen en krijgen
  • Thuisgevoel creëren

Door het concept zal er een belevenis ontstaan waar iedereen gelijk is en waar ze samen de uitdaging van bewegen aangaan. Samen met hun gezin, familie of woonvorm zullen ze zich in de beleving van bewegen voelen en eerder contact maken met lotgenoten. Iedereen zal zich bij dit concept gelijk voelen, er is geen sprake van onderscheid, zowel valide als invalide mensen zijn gelijk. Met dit concept creëren we een wereld zonder grenzen, waar iedereen zich thuis voelt.

De DoeMEEdag zal als belevenis meegeven dat de kracht in jezelf zit, dat je niet afhankelijk hoeft te zijn van andere mensen en dat je op je eigen manier plezier kunt  beleven aan sport- en of bewegingsactiviteiten. Door aan te sluiten bij de behoefte en vervolgens het stimuleren van een invulling van de vrije tijd draagt dit bij aan het welzijn en de gezondheid. Dit heeft zeker een preventief effect.

Organisaties en verenigingen willen graag dat zij blijvende nieuwe leden krijgen en willen daarin ook investeren. De mensen met een beperking zijn vaak nog niet bekend bij deze organisaties of verenigingen door de DoeMEEdag worden ze verbonden met elkaar.

Kortom ons vrijetijdsconcept ‘DoeMEEdag…Een dag zonder grenzen’ opent vele mogelijkheden voor mensen met een beperking.

Meer informatie
Wil je meer weten over de DoeMEEdag die Tandem Support biedt? Neem dan gerust eens contact op.