Rots en Water

Een psychofysieke training.

Voor jongens en meisjes van het basis- en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een puur Nederlands programma dat wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes van 4 – 18+. De laatste jaren wordt Rots en Water ook ingezet bij vluchtelingenwerk.

Het doel van het Rots & Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 – 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de buurt/wijk in dit proces te betrekken.

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en uiterst effectief anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden worden in balans gepresenteerd en getraind.

Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale communicatie- en confrontatievaardigheden aangeleerd. Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.

Het programma kan ook worden gebruikt voor kinderen/jongeren met autismespectrumstoornissen (afgekort ASS). Door de psycho-­fysieke didactiek, het duidelijke Rots & Water begrippenstelsel gehanteerd binnen een helder, positief mensconcept heeft Rots & Water een bijzondere toegevoegde waarde aan onderwijs en therapie voor kinderen met ASS.

Doelstellingen van de training zijn: bewustwording van eigen emoties en energie, het uiten en leren kanaliseren van emoties en energie, omgaan met spanning en spannende situaties, eigen grenzen leren aanvoelen en aangeven en inzicht verwerven in andermans grenzen, gevoel krijgen voor tastverhoudingen, het vergroten van de concentratieboog, fysiek en mentaal incasseringsvermogen vergroten, het eigen gedrag beter leren sturen met de begrippen rots en water enz. Het is een trieste waarheid dat kinderen met autisme vaker worden gepest en minder weerbaar zijn dan anderen. Belangrijk thema in deze training is daarom ook:

  • het herkennen en voorkomen van bedreigende situaties
  • het herkennen van grensoverschrijding en het leren stellen van grenzen

Meer informatie
Wil je meer weten over de workshop Rots & Water die Tandem Support biedt? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek.